รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-IT-00541
ผู้แจ้ง : arunrat
E-mail : arunrat@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-27
เวลา : 12:25:35
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : คอมพิวเตอร์ชั้น 2 เคาน์เตอร์ ยืม-คืน CPU 2 เครื่อง/จอ 1 เครื่อง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : adinan
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ดำเนินการเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ