รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-IT-00542
ผู้แจ้ง : siwapornc
E-mail : siwapornc@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-09-30
เวลา : 15:44:29
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : ปรึกษาเรื่องการนำข้อมูลลงแผ่น CD
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : tanawats
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-09-30
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-09-30
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ได้ให้คำปรึกษาและดำเนินการนำข้อมูลลงแผ่น CD เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ