รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00544
ผู้แจ้ง : pimonpan
E-mail : pimonpan@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-10-02
เวลา : 10:50:49
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟเสีย 3 ดวง บริเวณห้องโถงชั้น 1
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-10-02
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-10-02
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟจำนวน 3 หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ