รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00545
ผู้แจ้ง : charusch
E-mail : charusch@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-10-03
เวลา : 08:49:42
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : ?
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกวาล์วห้องน้ำชาย ชั้น 3 ชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-10-03
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-10-03
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ