รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-IT-00550
ผู้แจ้ง : jukkrit
E-mail : jukkrit@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-10-04
เวลา : 07:53:24
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง พร้อมเซ็ตเครื่อง print และเดินสาย Lan
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : adinan
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-10-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-10-21
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ