รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00552
ผู้แจ้ง : isaya
E-mail : isaya@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-10-04
เวลา : 09:33:56
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : w2/3
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : หลอดไฟดาวน์ไลท์เคาน์เตอร์ตอบคำถามไม่ติด 2 ดวงค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-10-07
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-10-07
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ