รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00559
ผู้แจ้ง : mattanab
E-mail : mattanab@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-10-16
เวลา : 13:26:25
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : ไฟส่วนกลางฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ถ้าเข้าจากทางประตูที่ตรงข้ามกับสำนัก อยู่ทางซ้ายมือ หน้าชั้นและตู้เหล็กต่าง ๆ ป้ายเลข 24 สีแดง ติดปกติ 1 ดวง อีกดวงติด ๆ ดับ ๆ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-10-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-10-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ