รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00058
ผู้แจ้ง : charusch
E-mail :
วันที่ : 2018-06-16
เวลา : 13:37:14
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ : FA-1301
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : สายกระตุกเปิด-ปิดพัดลมแขวนผนังในห้องน้ำผู้ชาย ชั้น 3 ขาด ทำให้ไม่สามารถปิดพัดลมได้ (ถ้าเปิดไฟในห้องน้ำ พัดลมจะถูกเปิดไว้ตลอดเวลา ที่เบอร์ 3)
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-06-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-06-18
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ