รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00580
ผู้แจ้ง : pornchanok
E-mail : pornchanok@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-11-04
เวลา : 14:27:57
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : -อ่างล้างมือห้องน้ำหญิง ท่อน้ำทิ้งชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-11-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-11-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ท่อต่อจากอ่างล้างมือลงท่อน้ำทิ้ง 1ชุด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ