รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : รอดำเนินการ
หมายเลข : CL-IT-00585
ผู้แจ้ง : apidaj
E-mail : apidaj@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-11-07
เวลา : 09:21:31
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนคอมพิวเตอร์สืบค้น 4เครือง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : -
วันที่เริ่มดำเนินการ : 0000-00-00
วันที่แล้วเสร็จ : 0000-00-00
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ