รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00587
ผู้แจ้ง : wannisa
E-mail : wannisa@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-11-08
เวลา : 10:28:37
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ที่พักแขนเก้าอี้หัก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-11-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-11-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนสกูรใหม่ 4 ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการซ่อมเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ