รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00595
ผู้แจ้ง : thasanee
E-mail : thasanee@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-11-17
เวลา : 17:07:39
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ : ไม่มีเลข
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : กลอนไฟฟ้าทางออกจากห้องสำนักงานไปส่วนบริการชั้น1 ปิดช้ามาก หน่วงเวลาเกินไป
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-11-18
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-11-18
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและทำการปรับตั้งโช้คประตูให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ