รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00601
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail : sunthorn@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-11-20
เวลา : 18:16:53
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : จัดหาเครื่องคมพิวเตอร์และเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนเนอร์สำหรับหนังสือ พร้อมติดตั้งไดรฟ์เวอร์ให้พร้อมใช้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-11-21
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-11-21
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ดำเนินการเรียบร้อย พร้อมใช้งานครับ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ