รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00605
ผู้แจ้ง : hataichanok
E-mail : hataichanok@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-11-25
เวลา : 16:42:44
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : boot เข้า windows ไม่ได้
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-11-25
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-11-25
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ไม่รู้สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น จึงแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ Restore ย้อนวันกลับก่อนเกิดปัญหานี้ สามารถกลับมาใช้งานบู๊ทเข้าวินโดวส์ได้ปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ