รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00618
ผู้แจ้ง : anurakh
E-mail : anurakh@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-12-16
เวลา : 13:21:09
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เจอะติดตั้งฝาท่อน้ำทิ้งกันกลิ่นห้อนน้ำคนพิการและห้องน้ำผู้ใช้ชาย2จุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-12-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-12-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ