รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-IT-00621
ผู้แจ้ง : tanawats
E-mail : tanawats@g.swu.ac.th
วันที่ : 2019-12-20
เวลา : 12:58:47
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : คอมพิวเตอร์ของ คุณอัญชลี ตุ้มทอง ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : tanawats
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2019-12-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2019-12-20
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : แก้ไขด้วย troubleshoot ในเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ