รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00629
ผู้แจ้ง : anong
E-mail : anong@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-01-07
เวลา : 15:41:58
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : เครื่องสืบค้นใช้งานไม่ได้ค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-01-08
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-01-08
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : เบราว์เซอร์ Chrome มีปัญหาไม่สามารถเปิดเข้าหน้าเว็บใดๆได้ จึงทำการ remove ตัวเดิมออก และติดตั้ง Chrome ใหม่ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ