รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00634
ผู้แจ้ง : aunchale
E-mail : aunchale@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-01-14
เวลา : 10:31:44
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : ได้รับรายงานว่ามีน้ำไหลจากชั้น 8 หลังจากตึกปิดทำการ (20.00 น.) ขอให้ตรวจเช็คสาเหตุว่าเกิดจากอะไร และดำเนินการแก้ไขโดยด่วน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-01-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-01-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ