รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00635
ผู้แจ้ง : aunchale
E-mail : aunchale@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-01-14
เวลา : 10:35:07
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ให้ตรวจเช็คฝ้าเพดานในห้องน้ำชาย และห้องน้ำหญิง ทุกชั้น เนื่องจากได้รับแจ้งจากผู้อำนวยฯ ว่า มีความชำรุดเกิดขึ้น รวมทั้งห้องน้ำบุคลากรด้วย
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-01-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-01-20
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ