รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00638
ผู้แจ้ง : pattapor
E-mail : pattapor@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-01-17
เวลา : 09:40:34
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : งานวิเคราะห์ฯ ชั้น 7 สำนักหอสมุดกลาง ห้องน้ำคู่ ฝั่งซ้ายมือ เวลากดน้ำไหลน้อยมาก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-01-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-01-20
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ