รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00064
ผู้แจ้ง : surachai
E-mail :
วันที่ : 2018-06-19
เวลา : 11:06:16
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 6
ลักษณะการชำรุด : เดินปลั๊กไฟฟ้าเสียบโต๊ะคอมพิวเตอร์/โน๊ตบุ๋กฝั่งอาคารวิจัยต่อเนื่อง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-06-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-06-20
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ