รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00646
ผู้แจ้ง : anurakh
E-mail : anurakh@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-01-23
เวลา : 15:19:34
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนสต๊อปวาวชั้น5ห้องน้ำชาย2ชุดห้องน้ำหญิง1ชุดเนื่องจากของเก่าชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-01-23
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-01-23
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ