รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00649
ผู้แจ้ง : sunthorn
E-mail : sunthorn@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-01-31
เวลา : 11:54:10
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ติดตั้งและเปลี่ยนทดแทนแท่นเครื่องโทรศัพท์ VOIP (ไอพีโฟน) จำนวน 5 เครื่องให้บุคลากร
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-01-31
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-01-31
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ดำเนินการเรียบร้อยพร้อมทดสอบการใช้งาน
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ