รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-IT-00662
ผู้แจ้ง : tanawats
E-mail : tanawats@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-02-12
เวลา : 13:53:25
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Word 2013 มีปัญหาเรื่องโหมดการพิมพ์ สลับกับโหมดหน้าเว็บไซต์
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : tanawats
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-02-12
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-02-12
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : ปรับโหมดการพิมพ์ให้กลับมาเหมือนปกติ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ