รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00673
ผู้แจ้ง : aumporn
E-mail : aumporn@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-02-20
เวลา : 14:32:11
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำหญิง ชั้น 4 ห้องที่ 4 เมื่อกดชักโครกแล้ว มีน้ำไหลออกจากพื้นบริเวณขอบชักโครก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-02-20
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-02-20
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ