รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00674
ผู้แจ้ง : mattanab
E-mail : mattanab@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-02-21
เวลา : 15:40:32
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : ประตูฝ่ายบริหารจัดการฯ ฝั่งงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-02-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-02-24
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ