รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00682
ผู้แจ้ง : chanidap
E-mail : chanidap@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-02-28
เวลา : 18:19:31
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : เครื่องปรับอากาศห้องประชุมกลุ่มย่อย 5/7 มีเสียงดัง และในห้องประชุมกลุ่มย่อยห้อง 5/5-5/7 มีกลิ่นเหม็นเครื่องปรับอากาศไม่เย็น
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-03-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-03-13
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ