รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00686
ผู้แจ้ง : sanit
E-mail : sanit@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-03-10
เวลา : 10:51:43
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 8
ลักษณะการชำรุด : แจ้งซ่อมสวิตซ์ไฟฟ้าห้องประชุม 8101 ชั้น 8 จำนวน 1 ชุด สันติ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-03-10
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-03-10
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ