รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-IT-00688
ผู้แจ้ง : pimonpan
E-mail : pimonpan@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-03-11
เวลา : 13:18:08
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนตลับหมึกเครื่องปริ้น ชั้น 1
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : sunthorn
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-03-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-03-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ตลับหมึกHP P2035
จำนวน : 1
รายละเอียด : ดำเนินการเปลี่ยนตลับหมึก เสร็จแล้ว
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ