รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00690
ผู้แจ้ง : anong
E-mail : anong@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-03-13
เวลา : 11:24:49
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : เครื่องปรับอากาศ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : แอร์ตัวใหญ่ไม่ทำงานค่ะ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-03-13
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-03-14
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและได้ทำการแจ้งไปทางบริษัทให้มาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ