รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00708
ผู้แจ้ง : anurakh
E-mail : anurakh@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-06-04
เวลา : 10:07:28
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ซ่อมท่อน้ำทิ้งแอร์น้ำหยดลงข้างล่าง
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-06-04
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-06-04
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ