รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00709
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail : janejiram@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-06-05
เวลา : 09:40:41
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกน้ำอ่างล้างจาน ในครัว ชำรุด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-06-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-06-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ก๊อกน้ำ 1ตัวพร้อมสายน้ำดี1เส้น
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนก๊อกและสายน้ำดีใหม่เรีบยร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ