รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00718
ผู้แจ้ง : arunrat
E-mail : arunrat@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-06-17
เวลา : 08:24:46
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : โถปัสสาวะมีน้ำรั่ว
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : บริเวณห้องน้ำผู้ใช้ชายชั้น 2
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-06-17
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-06-17
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ