รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00073
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-06-27
เวลา : 13:53:41
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : อาคารสถานที่
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : ไม่ระบุ
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนโช๊คประตูสวิ้งห้อง SALI Center , ประตูทางเข้าด้านหน้าและประตูหลังชั้น 4, ประตุหลังชั้น 5
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-06-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-07-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : โช้คสวิงประตู 4ตัว
จำนวน : 4
รายละเอียด : ได้ทำการเปลี่ยนโช้คสวิงประตู ชั้น/2 และชั้น/4ด้านหน้าและด้านหลังชั้น/4และชั้น/5ด้านหลังเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ