รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00742
ผู้แจ้ง : Amnatp
E-mail : Amnatp@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-07-29
เวลา : 11:57:35
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกอ่างล้างมือห้องน้ำชายชั้น/1ก๊อกชำรุดแตก
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-07-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-07-29
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ก๊อกน้ำอ่างล้างมือ
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและการเปลี่ยนเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ