รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00747
ผู้แจ้ง : arunrat
E-mail : arunrat@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-08-04
เวลา : 08:33:34
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : โถปัสสาวะชายชั้น 2
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : โถปัสสาวะชาย ห้องน้ำผู้ใช้ชั้น 2 มีน้ำไหลตลอกเวลา
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-08-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-08-07
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ