รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00075
ผู้แจ้ง : janejiram
E-mail :
วันที่ : 2018-06-27
เวลา : 13:55:44
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำชายไฟกระพริบ 1 หลอด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-06-27
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-06-27
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : หลอดไฟ 1 หลอด
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คเปลี่ยนหลอดไฟห้องน้ำชายจำนวน 1 หลอดเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ