รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00076
ผู้แจ้ง : warunparn
E-mail :
วันที่ : 2018-06-29
เวลา : 12:46:21
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : ไม่มีหมายเลข
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : ท่ออ่างล้างหน้า หน้าห้องน้ำชายครัวมุกดารั่ว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-06-29
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-06-29
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ