รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00784
ผู้แจ้ง : sompit
E-mail : sompit@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-09-10
เวลา : 08:38:16
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : โต๊ะ เก้าอี้
เลขครุภัณฑ์ : วส.54/2550
สถานที่ (ชั้น) : 3
ลักษณะการชำรุด : เก้าอี้นั่งทำงานล้อหมุนหลุด 1 อัน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-09-10
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-09-10
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ