รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00785
ผู้แจ้ง : siripornki
E-mail : siripornki@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-09-10
เวลา : 10:59:07
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : โถชักโครกห้องน้ำชายชั้น4 น้ำไหลตลอดเวลา
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-09-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-09-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนวาลว์หัวกดใหม่ 1 ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและดำเนินการเปลี่ยนวาวล์ใหม่เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ