รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00786
ผู้แจ้ง : sonticha
E-mail : sonticha@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-09-11
เวลา : 10:18:37
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ : wc1501
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกตู้น้ำดื่มรั่ว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-09-11
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-09-11
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ