รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : CL-GI-00791
ผู้แจ้ง : sonticha
E-mail : sonticha@g.swu.ac.th
วันที่ : 2020-09-16
เวลา : 09:29:55
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : อ่างล้างหน้า BS 1501
สถานที่ (ชั้น) : 5
ลักษณะการชำรุด : อ่างล้างหน้าอุดตัน
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2020-09-16
วันที่แล้วเสร็จ : 2020-09-16
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 0
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ