รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : รออะไหล่
หมายเลข : CL-GI-00008
ผู้แจ้ง : anchaleet
E-mail :
วันที่ : 2018-04-24
เวลา : 08:57:38
หน่วยงาน : ประสานมิตร
ประเภทครุภัณฑ์ : อื่นๆ
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 7
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนล้อรถเข็นหนังสือ ของงานพัฒนาทรัพยากร (ได้ประสานงานกับคุณอนุรักษ์ในเบื้องต้นแล้ว
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : anurakh
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-04-24
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-04-24
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ล้อรถเข็น
จำนวน : 8
รายละเอียด : รอพัสดุจัดซื้อ
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ