รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00080
ผู้แจ้ง : jantira
E-mail :
วันที่ : 2018-07-04
เวลา : 10:04:07
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ห้องน้ำที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ น้ำเอ่อที่โถสุขภัณฑ์ และ อ่างล้งมือ
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-07-05
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-07-05
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คห้องน้ำและอ่างล้างมือและได้ทำการสูบน้ำในบ่อพักออกและเจาะรูให้อากาศบริเวณใต้ชักโคกและใช้งานได้ปกติเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ