รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00083
ผู้แจ้ง : namngoec
E-mail :
วันที่ : 2018-07-09
เวลา : 09:44:32
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 4
ลักษณะการชำรุด : ก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงมีน้ำหยด
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-07-15
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-07-15
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : -
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คก๊อกน้ำห้องน้ำหญิงชั้น/4และทำการแก้ไขให้เรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ