รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00009
ผู้แจ้ง : jantira
E-mail :
วันที่ : 2018-04-25
เวลา : 14:06:59
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ไฟฟ้า
เลขครุภัณฑ์ :
สถานที่ (ชั้น) : 2
ลักษณะการชำรุด : เปลี่ยนหลอดไฟด้านหน้าชั้น2
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-04-25
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-04-25
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : เปลี่ยนหลอดไฟ1หลอดพร้อมสตาร์เตอร์1ตัว
จำนวน : 1
รายละเอียด : -
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ