รายละเอียดการซ่อม

 

สถานะการซ่อม : ซ่อมได้
หมายเลข : OK-GI-00092
ผู้แจ้ง : amnatp
E-mail :
วันที่ : 2018-07-17
เวลา : 10:03:27
หน่วยงาน : องครักษ์
ประเภทครุภัณฑ์ : ประปา
เลขครุภัณฑ์ : -
สถานที่ (ชั้น) : 1
ลักษณะการชำรุด : ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างมือชำรุดห้องเจ้าหน้าที่ชั้น/1
คะแนนการซ่อม : 0
รูปภาพที่แนบ :
ผู้ดำเนินการ : amnatp
วันที่เริ่มดำเนินการ : 2018-07-17
วันที่แล้วเสร็จ : 2018-07-17
อุปกรณ์ที่ใช้ (อะไหล่) : ท่ออ่อนสายน้ำทิ้งจำนวน 1 เส้น
จำนวน : 1
รายละเอียด : ได้ทำการตรวจเช็คและเปลี่ยน สายอ่อนท่อน้ำทิ้งจำนวน 1 เส้นเสร็จเรียบร้อย
กลับหน้าหลัก

 

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ