ข้อมูล จากวันที่ : - ถึงวันที่ : 2020-11-25

Location

แยกตามหน่วยของห้องสมุด

หน่วย จำนวนการแจ้งซ่อม ( ครั้ง )
ประสานมิตร556
องครักษ์275

Status

แยกตามสถานะการซ่อม

การซ่อม ประสานมิตร ( ครั้ง ) องครักษ์ ( ครั้ง )
ซ่อมได้549275
รอดำเนินการ30
รออะไหล่20
เริ่มดำเนินการ20

Type

แยกตามประเภท

ประเภท ประสานมิตร ( ครั้ง ) องครักษ์ ( ครั้ง )
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์3533
เครื่องปรับอากาศ2226
โต๊ะ เก้าอี้1813
ประปา16474
ไฟฟ้า20275
ลิฟท์12
อาคารสถานที่5132
อื่นๆ6320

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ