ข้อมูล จากวันที่ : - ถึงวันที่ : 2020-09-26

Location

แยกตามหน่วยของห้องสมุด

หน่วย จำนวนการแจ้งซ่อม ( ครั้ง )
ประสานมิตร526
องครักษ์261

Status

แยกตามสถานะการซ่อม

การซ่อม ประสานมิตร ( ครั้ง ) องครักษ์ ( ครั้ง )
ซ่อมได้520261
รอดำเนินการ30
รออะไหล่20
เริ่มดำเนินการ10

Type

แยกตามประเภท

ประเภท ประสานมิตร ( ครั้ง ) องครักษ์ ( ครั้ง )
คอมพิวเตอร์/อุปกรณ์3333
เครื่องปรับอากาศ2125
โต๊ะ เก้าอี้1613
ประปา15568
ไฟฟ้า18973
ลิฟท์12
อาคารสถานที่5129
อื่นๆ6018

 

ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ