รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : ใจปัจจุบัน
ผู้แต่ง : กุดจี่' พรชัย แสนยะมูล
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : ในกับดักและกลางวงล้อม
ผู้แต่ง : ประชาคม ลุนาชัย
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : The thing behind that door ทุกอย่างเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
ผู้แต่ง : คัจฉกุล แก้วเกตุ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : อัศวินอุตุกับปิศาจทั้ง 8
ผู้แต่ง : ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : City Sight เมืองที่มองไม่เห็น
ผู้แต่ง : สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : โลกประจำตัว
ผู้แต่ง : รัฐ ปัญเจียง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : ไม่อยากเก็บคุณไว้ในตู้เย็นตลอดไป
ผู้แต่ง : Noetta
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : ความสุข ความทรงจำ ในรัชกาลที่ 9
ผู้แต่ง : ธงทอง จันทรางศุ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : ตาสว่างกับรัชกาลที่ 4
ผู้แต่ง : ไชยันต์ ไชยพร
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561ชื่อหนังสือ : พะเลอะโดะ แห่งป่าแม่เงา
ผู้แต่ง : สุวิชานนท์ รัตนภิมล
ปีที่ได้รับรางวัล : 2561 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์