รายการหนังสือที่ได้รับรางวัล( Awarded Winning Books )

 

รายการหนังสือที่ได้รับรางวัลดีเด่นจากสำนักพิมพ์ต่างๆ

 

กรุณา Login เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ของสำนักหอสมุดกลาง มศว

 

 

 

ชื่อหนังสือ : สะกดรอยสินไซ 
ผู้แต่ง : นัทธ์หทัย วนาเฉลิม
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : มีใครอยู่มั้ย
ผู้แต่ง : ปิยา วัชระสวัสดิ์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : จะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
ผู้แต่ง : จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ : สก๊อย 
ผู้แต่ง : สมหญิง
ปีที่ได้รับรางวัล : 2558ชื่อหนังสือ :  เรื่องเล่าจากยอดภูเขาน้ำแข็ง
ผู้แต่ง : ดาวเดียวดาย
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557ชื่อหนังสือ : หอนาฬิกาที่หาช่างซ่อมไม่ได้ 
ผู้แต่ง : นฤพนธ์ สุดสวาท
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557ชื่อหนังสือ : สถานการณ์ปกติ
ผู้แต่ง : บัญชา อ่อนดี
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557ชื่อหนังสือ : กาหลมหรทึก
ผู้แต่ง : ปราปต์
ปีที่ได้รับรางวัล : 2557ชื่อหนังสือ : มิลกี้กลัวความมืด
ผู้แต่ง : คัจฉกุล แก้วเกศ
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556ชื่อหนังสือ : จุนอิจิ กับคอร์ปัส แคลโลซัม ในตอนที่การกระจัดเท่ากับศูนย์
ผู้แต่ง : ณฐกร กิจมโนมัย
ปีที่ได้รับรางวัล : 2556 

 

About Us

 

     Library Manual
     News & Events
     Stats

 

 

 

Contact Us

 

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
    asklibrarian@g.swu.ac.th
    0-2649-5443 , 0-2649-5000 ต่อ 15386 โทรสาร 02 2604514

 

ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
107 ถ.รังสิต-นครนายก ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
    oklib@g.swu.ac.th
    0-26495421-2 หรือ 21250-7

 

เปิดให้บริการเว็บไซต์เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561

 

ประสานมิตร

 

องครักษ์